Vùng Cách LyTrước khi bước vào thiên niên kỷ mới, có lẽ loài người đã…